VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ Y TẾ DỰ PHÒNG

Trang chủ | Viện Pasteur | Giới thiệu | Bản đồ | Góp ý |
Liên kết website
 • Doitac01
 • Doitac02
 • Doitac03
 • Doitac04
Báo điện tử
 • Bao Ha Noi Moi
 • Bao Lao Dong
 • Bao Nhan Dan
 • Bao Tien Phong
 • Bao Tuoi Tre
 • Bao VN Express
 • Bao Dan Tri
Thời tiết Thời tiết
VỀ CHÚNG TÔI


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHUNG CỦA TRUNG TÂM  DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ Y TẾ DỰ PHÒNG

 

I. CHỨC NĂNG:


          Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật vày tế dự phòng là đơn vị của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ( như 1 khoa chuyên môn) có chức năng tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật và y tế dự phòng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.


II. NHIỆM VỤ CHUNG:


1. Thực hiện dịch vụ tư vấn và tiêm vác xin phòng các bệnh truyền nhiễm:

          - Cung cấp các dịch vụ tiêm chủng vác xin / huyết thanh phòng bệnh cho người theo yêu cầu của nhân dân.

          - Cung cấp các loại vác xin,huyết thanh và sinh phẩm y tế.

2. Cung cấp dịch vụ xét nghiệm cơ bản và xét nghiệm chuyên sâu chuẩn đoán xác định bệnh truyền nhiễm theo nhu cầu của nhân dân, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

3. Cung cấp động vật cho thí nghiệm và sản xuất vác xin

4. Cung cấp dịch vụ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hóa chất diệt côn trùng theo đúng quy định của pháp luật.

5. Tổ chức các hoạt dộng dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện và quy định của pháp luật

6. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc thực hiện các dịch vụ phòng, chống dịch bệnh.

7. Xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ và sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.

8. Tham gia đấu thầu hực hiện các hợp đồng sản xuất cung ứng hàng hóa, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

9. Sản xuất, cung cấp hàng hóa, thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.


Ngôn ngữ - Language
VIDEO CLIP
Tin nổi bật
Thong bao dang ky gio tiem chungVac xin hien co tai Trung tam tiem chung 131 Lo Duc - Ha NoiThong bao gio lam viec mua Dong 2022Thong bao ve viec xay dung nang cap co so vat chat Trung tam dich vu y te du phongThong bao ve viec Trung tam bao duong duong day dien thoaiVi sao su dung toi 3 vac xin moi trong Tiem chung mo rong 2018Da co vac xin 5 trong 1 moi thay the Quinvaxem trong tiem chung mo rongThong bao ve viec ngung su dung dau so tu van tiem chung va xet nghiem tong dai 1088Thong bao gio lam viec mua dong 2017Gio lam viec cua cua hang ban cac san pham diet con trung
Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm mới
Chức năng Nhiệm vụ Chức năng Nhiệm vụ
4.5/5 3077